• Home

Privacy Statement Happy Orange

​Bij Happy Orange zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid (Privacy Statement) is van toepassing op de diensten van Happy Orange. ​We willen graag benadrukken dat Happy Orange niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef  je aan het privacy beleid te accepteren.

Happy Orange respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

​Persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je ​gebruik maakt van één van onze diensten of een bestelling doet in de online shop, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Happy Orange, onze hosting maatschappij of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Afhankelijk van het gebruik van de website of de online winkel kunnen verschillende persoonsgegevens worden vastgelegd. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die we mogelijk van je vastleggen en/of verwerken:

 • Voornaam en Achternaam
 • E-mail adres
 • Extern IP-adres
 • Overige persoonsgegevens voor verwerken van bestellingen (adressen en telefoonnummer)
 • Gegevens over activiteit op website
 • Browser informatie en apparaat type

Voor het analyseren van de activiteiten op de website maken we gebruik van Google Analytics data. Dit op basis van een geanonimiseerd IP adres. Lees hier meer over op de Cookie Verklaring.

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Deze bezoekers moeten eerst toestemming hebben van ouders of voogd.

Helaas kunnen we niet controleren of bezoekers wel 18 jaar of ouder zijn. Deze gegevens worden niet door ons verzameld. Mochten we toch deze informatie verzameld hebben. Neem dan even contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (zie hieronder bij contact).

Doeleinden en grondslag gegevens verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • verwerken online bestellingen
 • verzenden nieuwsbrief
 • communicatie over wijzigingen in producten en diensten
 • contact opnemen per telefoon of e-mail voor uitvoeren van dienstverlening
 • Analyse van website gedrag

Gegevens delen met Derden

Met uitzondering van de hiervoor aangegeven uitzonderingen (Verwerking betalingen en Nieuwsbrief) zal de informatie niet met derden worden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer je daarom vraagt kunnen we ook persoonsgegevens waarvoor je toestemming geeft met derden verstrekken. Bijvoorbeeld ten aanzien van krijgen van garantie van een leverancier voor een specifiek product.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel van de samenwerking met Google Analytics is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Dit geeft ons meer informatie over hoe we de site beter kunnen afstemmen op de wensen van gebruikers.

Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang. Conform de richtlijnen die we hebben gekregen voor voldoen aan GDPR.

​​Verwerking betalingen door service provider

Voor het afhandelen van de betalingen voor de bestellingen in de online shop maken we gebruik van een derde partij. Zij verzorgen de volledige financiële afhandeling van een bestelling. Hiervoor wordt je doorgestuurd naar de website van deze organisatie.

Bij Happy Orange bewaren we geen informatie ten aanzien van creditkaart​, bankrekening nummers of PayPal adressen.

De financiële service provider die we gebruiken is een gerespecteerde organisatie die de diensten aanbied aan verschillende webshops. Anders dan de verwerking van betalingen, ​is de dienstverlening van deze service provider niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is.

Communicatie en Nieuwsbrief

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Happy Orange of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bij Happy Orange bieden we je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor hebben we minimaal je e-mail adres nodig. Je kunt ook je naam aangeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken we gebruik van de diensten van een externe partij. Deze organisatie is daarvoor in het bezit van je e-mail adres maar volgt ook de GDPR richtlijnen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere ​nieuwsbrief die we versturen vindt je de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

​Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

​Bij Happy Orange streven we ernaar om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor deze worden verzameld.

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst is uitgevoerd of maximaal 14 maanden in het geval van Google. Wanneer de wet een langere termijn voorschrijft zullen we deze periode volgen. 

We streven naar de volgende ​bewaartermijnen:

​Dienst

​Bewaartermijn

​Aanmelding nieuwsbrief

​​De voor de nieuwsbrief verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt. Hiervoor hebben we een samenwerking met een gespecialiseerde organisatie. Deze heeft ook de GDPR richtlijnen geïmplementeerd.

​Bestelgegevens

​Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen totdat deze niet meer nodig zijn voor uitvoeren bestelling, wettelijke richtlijnen of garantieperiode die van toepassing is

​Contact via e-mail

​Alle ingevoerde gegevens worden opgeslagen totdat deze niet meer nodig zijn voor uitvoeren bestelling, of na 30 dagen

Cookies en bewaartermijnen cookies

Lees hier meer over de Cookies op de pagina met onze Cookie Verklaring.

​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Met het ingaan van GDPR heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)verwijderen. Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

 • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
 • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
 • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
 • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

​​Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG): webmaster@happy-orange.nl

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop Happy Orange gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Controle op identiteit

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zodat we kunnen voorkomen dat iemand anders dan jou om de gegevens vraagt of deze laat verwijderen.

Let goed op je privacy. Maak daarom in deze kopie van het identiteitsbewijs jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen ​30 dagen, op jouw verzoek.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Happy Orange

Vlierwerf 5 G

4704  SB Roosendaal

webmaster@happy-orange.nl

​De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Happy Orange kun je bereiken op het e-mail adres: webmaster@happy-orange.nl

​Versie Privacy Statement

Versie: 2.0

Veranderingen Privacy Statement

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018